Боян Ботев

търговски отдел

+359 889 535 136

Жасмина Тотева

търговски отдел

+359 888 728 070

Костадин Недков

сервиз

+359 887 645 478

Адрес на фирмата

1756 гр. София

бул. "Св. Климент Охридски" 14

етаж 14